Skip to content Skip to footer

De missie van Mindmentor

Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik samen met mijn compagnon Esther van der Velden besloot om Mindmentor op te richten. Allereerst omdat wij de zorg voor kinderen met kenmerken van ADHD rigoureus willen veranderen. Dit kan namelijk veel beter dan het nu op veel plekken georganiseerd is, daarover straks meer. Onze uiteindelijke missie is natuurlijk groter dan het verbeteren van de zorg alleen. Ons  doel is om de kinderen van vandaag, die opgroeien in een maatschappij vol druk met steeds smallere normen, het zelfvertrouwen te geven dat ze nodig hebben op te groeien tot gelukkige volwassenen.

Als kinderarts zie ik in mijn dagelijks de gevolgen van de prestatiemaatschappij. Van de sportvereniging tot school draait het steeds meer om prestaties, waarbij goed vaak niet meer goed genoeg is en schoolcijfers en scores bepalend zijn. 

Wanneer een kind om wat voor reden dan ook net iets minder makkelijk meekomt dan de rest wordt al gauw gezien als ´bijzonder´: een probleemgeval waar wel iets mee aan de hand moet zijn… Een label is dan al snel geplakt, maar hiermee wordt vooral het kínd eigenaar van het probleem.

Door te focussen op wat er allemaal mankeert doen we kinderen écht te kort. Wij vinden dat we als maatschappij aan zet zijn om kinderen mee te geven dat je mag zijn wie je bent. Hen te vertellen dat fouten maken mag, omdat je hiervan leert. We moeten kinderen helpen om te ontdekken waar hun talenten liggen. En het goede voorbeeld geven door minder snel te oordelen. Iedereen is anders. En dat moet helemaal oké zijn.

Vanuit deze gedachte hebben wij Mindmentor opgezet. Ik bracht mijn kennis en ervaring in vanuit de praktijk, Esther ging als bedrijfskundige met een innovatie- mindset op zoek naar oplossingen. We gingen in gesprek met gemeenten hoe zij de zorg voor kinderen en jongeren zouden willen verbeteren. En dezelfde vraag stelden wij op scholen, waar kenmerken van ADHD vaak als eerste worden opgemerkt.

De rode draad was toch steeds wel de behoefte van iedereen om alles wat nodig is samen te brengen onder één dak, oplossingsgericht te werk te gaan met bewezen methodes, te digitaliseren waar het kan. En ouders en kinderen ook zélf in hun kracht te zetten om de klachten te verminderen.

Mijn doel van deze blog is om kennis met jullie te delen over de wereld van ADHD. Vanuit mijn ervaringen in de spreekkamer, maar ook op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. En mocht je zelf een onderwerp hebben waar je meer over wilt weten, schroom niet en deel je gedachten met mij via  hallo@mindmentor.nl .  Wie weet kan ik het onderwerp een keer behandelen in deze blog zodat iedereen kan profiteren van de informatie.

Tot gauw!