Skip to content Skip to footer

Disclaimer

22 oktober 2023

Dit is de disclaimer van Mindmentor B.V. (KVK nummer 88502848), hierna te noemen Mindmentor

1. Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.mindmentor.nl.  Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

2. Gebruik van de Mindmentor website

Mindmentor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Mindmentor wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van het doel van Mindmentor. Je kan geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Hoewel Mindmentor we met veel zorgvuldigheid deze website samenstelt en onderhoudt en we waarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Mindmentor niet instaan voor de juistheid, volledigheid en activiteit van de geboden informatie. Mindmentor garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

3. Copyright

Mindmentor behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s (met uitzondering van de stockbeelden) en logo’s).

4. Informatie van derden, producten en diensten

Mindmentor kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

5. Wijzigingen

De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Mindmentor behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

6. Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland