Skip to content Skip to footer

Liever oplossen dan labelen

Vorige week werd bekend dat afgelopen oktober de natste maand ooit gemeten was. Natuurlijk had ook ik dit wel ergens geregistreerd, maar tijdens dit berichtje merkte ik dat ondanks de vele regen, in mijn hoofd voornamelijk de zon had geschenen. En dat komt doordat we de droom die we met Mindmentor voor ogen hadden, in de eerste twee maanden al realiteit zien worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de wens om niet onnodig te labelen. En dat we altijd kunnen helpen, of je nu wel of niet de diagnose ADHD hebt.

We hebben inmiddels een grote groep kinderen en jongeren gezien die binnenkomen met een rode draad aan klachten: problemen met concentratie, een vol hoofd en soms ook moeite om tot leren te komen. Regelmatig wordt hierbij de diagnose ADHD gesteld, maar er zijn tal van gevallen waarbij dit niet zo is. Omdat de klachten milder zijn dan de diagnostische criteria voorschrijven. Of omdat er sprake is van een wirwar aan andere oorzaken zoals bijvoorbeeld onzekerheid, depressie of problemen in de school- of thuissituatie.

Op zoek naar de oorzaak

Het is altijd belangrijk om te begrijpen waar de klachten vandaan komen, want dit is bepalend voor de oplossing. En die oplossing is vaak belangrijker dan het label zelf.

Zo is er het verhaal van een vijftienjarig meisje dat binnenkwam met de vraag of ze ADHD had. Ze had moeite met concentreren, was na een schooldag te moe om tot leren te komen en kwam door een overvol hoofd ’s avonds lastig in slaap. Tijdens het onderzoek ontstond langzaam maar zeker een ander beeld van de oorzaak. Het meisje moest alle zeilen bij zetten om het niveau op school bij te benen en ook sociaal ervaarde ze flinke groepsdruk. Hier was niet ADHD de oorzaak van haar klachten, maar het feit dat ze enorm overvraagd werd, op school en door haar vriendinnen. We adviseerden haar om na te denken over een ander schoolniveau. En onze orthopedagoog Marleen ging meteen aan de slag met vaardigheden en zelfvertrouwen, waardoor ze nu veel sterker in haar sociale schoenen staat.

Ook denk ik aan de vrolijke jongen uit groep zeven, die zijn ouders soms wanhopig maakte met zijn drukke gedrag. Hier zou sprake kunnen zijn van ADHD maar er was ook veel onrust bij het gezin door een gebrek aan structuur en grenzen. Het advies was om eerst met ouderbegeleiding aan de slag te gaan en hiermee het structuurprobleem thuis aan te pakken. Er kwam meer rust in het gezin en bij onze vrolijke cliënt in kwestie, en de diagnose ADHD is wellicht helemaal niet meer aan de orde.

Oplossingsgericht aan de slag

Natuurlijk stellen we ook met regelmaat wél de diagnose ADHD. Ons motto is ook in dat geval altijd dat de oplossing belangrijker is dan het label zelf. We gaan dus zo snel mogelijk actief aan de slag met de behandeling, waarbij het prachtig is om te zien dat het vaak na een paar weken al beter gaat. Een jongere die met meer zelfvertrouwen de toetsweek is ingegaan, of een kind gewoon lekkerder in zijn vel zit.

Kortom…dit is waar ik het voor doe. Laat die winter maar komen, in mijn hoofd schijnt de zon!

Volg onze blog
en meld je aan!